หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานบุคลลากร เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๖๕ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเอราวัณหมู่ 7 เชื่อม บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 12 (ซอยศาลเจ้าฯ) [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและวัสดุเครื่องดับเพลิงตามเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเอราวัณพัฒนารามหมู่ที่ ๑๓ จำนวนเด็ก ๖๒ คนๆละ ๒๗ บาท(รหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ๑๒ วันทำการเว้นวันหยุดราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาราม จำนวน 52 คนๆละ 27 บาท ระยะเวลา 12 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 042-870-416
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10