หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 

   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว3589 โครงการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง7826 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง414 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว3569 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว195 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด จักกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง412 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับ การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ลย 0023.3/ว3554 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 856
   
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 042-870-416
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10