หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ ฉ.๒๙ ลว.๒๙ ก.ค.๖๔  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดกรบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ประกาศ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
๑.ห้ามผู้เสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
๒.ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อ ๑.ในอินเทอร์เน็ต ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)แจ้งผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายตรวจสอบเลขที่อยู่ไอพี(IP address) หากเป็นเลขที่อยู่ไอพีที่ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงาน กสทช. ทราบ และให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพีนั้นทันที
รายละเอียดตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๙) สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 14.12 น. โดย คุณ อัมพร เขื่อนศิริ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 081-873-1214
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10