หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 60-64 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566 [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)