หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติการให้บริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการให้บริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์น้ำใช้ ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติการให้บริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์น้ำใช้ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามโครงการinternet ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ขอความอนุเคราะห์น้ำใช้ ต.ค. 62 - มี.ค. 63 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค.62 - มี.ค. 63 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)