เทศบาลตำบล ผาอินทร์แปลง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มาตรฐาน

ขยายเขตประปา และก่อสร้างประปาให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้าน

ติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกชุมชนและหมู่บ้าน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

จัดทำสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการชุมชนที่ดี ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนารายได้และการให้บริการประชาชนของ อปท.

ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
 
 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีมาตรฐาน

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง,เจ้าหน้าที่ อปพร. ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความชำนาญและมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
 
 

ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 042-870-416
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10